Dette er Annes gamle hjemmeside, gå til ny hjemmeside

Jagtvej 69

menu


På denne side vil jeg prøve at give et billede af, hvad det var for et hus jeg og mange andre kæmpede intenst for.

Politikerne har på det skammeligste sjusket, løjet og druknet sagen i fortielser. Når Ritt Bjerregård udtaler at "...hun har gjort alt hvad der stod i hendes magt", kan det være svært at holde hovedet koldt, for Ritt har om nogen undladt at melde sig på banen. Det er en skændsel at en overborgmester ikke udviser større konduite i så vigtig en sag.

Jeg ser kampen for Ungdomshuset som et klart og utvetydigt billede på den nuværende regerings værdi- og kulturkamp. At socialdemokraterne villigt følger trop er kun med til at forstærke billedet af den højredrejning, der sker i disse dage.

Desværre er det lykkedes dem alt for godt at føre folk bag lyset. Dette er en kamp for fristeder, for mangfoldighed og en kamp for de der ønsker en anden verden, hvor goderne ikke er så ufattelig ulige fordelt.

Du kan finde de mange støttegrupper, der arbejdede for bevarelsen af Ungdomshuset på Jagtvej 69 og de initiativer, der fortsætter kampen for at København atter skal få et ungdomshus på:

www.jagtvej69.dk


Ungdomshuset
under åben himmel

Tirsdag den 04. april 2007

Indslag om arrangementet - link til webtv

En skammens dag for Danmark!

Torsdag den 01. marts 2007

Ungdomshuset er revet ned
Torsdag den 01. marts 2007 blev en skammens dag for det lille land.
Den efterfølgende politiaktion er blevet højt besunget i pressen. Fakta er at stort set samtlige rettigheder blev trådt under fode. Listen af overgreb og overtrædelser af selv de mest fundamentale rettigheder er nærmest uendelig. Det retlige efterspil vil forhåbentlig åbne øjene hos flere for hvilke politistatsmetoder, der er blevet taget i brug. Det er ikke en tilfældighed at Amnesty Iternational henvender sig til justitsministeren at KRIM, Børnerådet, forsvarsadvokater, sociologer og mange andre advarer kraftigt mod det retssikkerhedsnmæssige skred der er sket i denne konflikt. At Danmark tilmed overtræder FNs børnekonvention er helt ubegribeligt.
Det der reelt er sket, er at det er lykkedes magthaverne, ved selv at overtræde en masse rettigheder, at kriminalisere en hel befolkningsgruppe. Vore børn, venners børn, byens børn, unge, voksne og gamle alle os, der ønsker at leve et liv hvor man tror på fællesskab og solidaritet, vi gøres til kriminelle elementer.
Trods de hårdhændede metoder, der lader til at tjene til at skræmme folk væk, lykkes det dem ikke at få os til at tie. Opbakningen stiger.
Det sidste ny fra politiets side er at indføre "visiteringsområder" på Christianshavn og Nørrebro. Fra den 10. - 19. marts må politiet uden nogen grund visitere hvem de finder for godt at chikanere - hvor skammeligt

Fredsvagten ved Ungeren

I 10 døgn, i snestorm og kulde opretholdt vi Fredsvagten foran Ungdomshuset. Vi gjorde det fordi situationen var så fortvivlet, alle forsøg på at råbe politikerne op synes at mislykkes. Fredsvagten var endnu et forsøg på at få

budskabet ud om at et samfund, et demokrati, en velfærdsstat ikke må gå i krig med sine egne børn!!
Torsdag den 01. marts 07 kom stormtropperne så og flåede fredsvagterne, 4 midaldrende mennesker, væk og en af de mest skammelige aktioner i Danmarks historie tog sin start.Fredsvagt ved Folkets HusLæs pressemeddelelse om fredsvagten


Vi var en gruppe kunstnere, der i december 2006 tog initiativ til:
Kunstnere for Ugdomshuset

Besøg sitet og se de mange støttetilkendegivelser fra kunstnere og andet godtfolk.

Se også vores my space, hvor der er endnu flere støtter.

myspace.com/kunstnereforungdomshusetFolkets Hus Jagtvej 69

Bygningen blev indviet 12. november 1897 som Folkets Hus. Stedet var den spirende arbejderbevægelses fjerde forsamlingshus i København.
Kvindernes internationale kampdag blev vedtaget her på den anden internationale kvindekonference, der blev afholdt af 130 kvinder fra 16 lande den 26. august 1910.
Kvindeligt Arbejderforbund blev stiftet her, og huset har haft besøg af Lenin og Rosa Luxemburg.
Adskillige demonstrationer og møder mod arbejdsløsheden udgik fra huset; f.eks. Stormen på Børsen i 1918, der blev arrangeret af anarkister og er blevet fremhævet af nutidens autonome som en vellykket aktion.
Gennem 1950'erne var det fortsat hovedsageligt arbejderbevægelsens afdelinger, foreninger og forbund, der lejede sig ind i huset, selv om alskens andre forskellige aktiviteter også foregik i huset - bl.a. boksestævner og afdansningsballer. I 1956 blev det nedslidte hus aflastet, da det nye Folkets Hus (i dag Vega) blev indviet på Vesterbro.
Pressemeddelelse 08. februar 07 i forbindelse med Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om nedrivning af Jagtvej 69.

På vegne af:

Las Thomsen
Universal Music
Promotion Director

Johan Olsen
Biokemiker og sanger i Magtens Korridorer 

Anne Eltard
Musiker og underviser

Må man gerne lyve?

Det er måske ikke nyt, men det er lige forstemmende hver gang man griber de folkevalgte i at lyve.

I dag har Købehavns Teknik- og miljøudvalg besluttet at indstille Jagtvej 69 til nedrivning. Vi er flere grupper, der har søgt at hindre denne ulykkelige beslutning.

Jagtvej 69 er blevet offer på et politisk alter, hvor ingen tør stå ved deres ansvar. Bygningen er blevet kastebold på det mest uværdige grundlag.

Listen af politisk sjusk i sagen om Ungdomshuset og siden Jagtvej 69 er lang. Vi vil her blot føje de mest aktuelle til.

I første omgang opfordrer politiet Faderhuset om at søge nedrivningstilladelse af Jagtvej 69. Det har de ikke bemyndigelse til.

Vores højt besungne demokrati bygger på en tredeling af magten og her er politiets rolle formuleret direkte i grundlovens §3, som den udøvende magt. Det tangerer det grundlovsstridige at politiet tager direkte stilling i denne sag.

...læs hele pressemeddelelsen.docFølgende kommer fra Nørrebro Handelstandsforenings hjemmeside. De mener, som mange andre, at ansvaret for konflikten omkring Ugdomshuset er politikernes.

I dialog med Ungdomshuset


Skal problemet løses må alle bevæge sig. Fonden har bevæget sig. Hvornår gør politikerne det? Hvorfor blev Ungdomshuset i sin tid solgt? Nørrebro Handelsforening fik det tilbudt for 1 kr. Mange politikere angriber handelsforeningen, og kritiserer dens holdninger. Der skal være plads til alternative åndehuller.
Da den gamle redaktør startede artikelserien Ungdomshuset – en oase på Nørrebro, var det ikke meningen, at den skulle komme i så mange afsnit. Men artiklerne er blevet de mest læste i www.norrebro.dk s historie.

Et lille koriosum.


Min egen historie med Jagtvej 69 går, som for så mange andre Nørrebroere, langt tilbage. Jeg er kommet i huset siden det i begyndelsen af 70'erne var dagcenter for folke- og invalidepensionister.

Min far var dengang forstander på Folkets Hus Jagtvej og jeg kom der tit. Jeg har opdaget at der i tidernes morgen lå et værtshus eller en billiardstue til højre for trappen. Da værtshuset lukkede, har de formodentlig efterladt billiardet. I hvert tilfælde passer det med at det var der jeg som 12 årig gik i kælderen med cigarrygende pensionister og lærte at spille billiard.

Min familie holdt flere gange juleaften med omkring 200 pensionister, der ikke havde andre steder at holde jul. De synes det var dejligt at forstanderen, hans frue og deres børn holdt juleaften med dem.

Citat fra Politiken

Københavns Bymuseum er ikke med på råd, når politikerne på rådhuset i dag beslutter, om Jagtvej 69 skal rives ned.

»Vi får kvitteringer for modtagelsen af anmodninger om nedrivninger fra byggesagsafdelingen for bygninger, som skønnes af historisk interesse. Men vi har ikke modtaget noget i denne sag«, siger direktør Jørgen Selmer fra Københavns Bymuseeum.

Ifølge museumsloven skal museer og myndighederne ellers samarbejde om bevaringsværdige interesser.

Kvinders kampdag og Folkets hus

Mindst en gang har huset hørt historiens vingesus på enddog meget nært hold. I 1910 tog nemlig socialistiske og faglige repræsentanter fra 17 lande første spadestik til det, der i dag er kendt som Kvindernes Internationale Kampdag, i huset på Jagtvej 69. En af deltagerne var socialdemokraten Nina Bang, der senere blev verdens første kvindelige minister.

Det har blandt andet fået Kvinderådet til at erklære det daværende Folkets Hus på Jagtvej 69 »som en overset bygning i den danske historieskrivning og i forhold til de danske kvinders kamp for frihed og demokrati«.Fra min hjemmeside sommeren 2007

I disse dage er der endelig fokus på politiets metoder. I dagene omkring rydningen af Ungdomshuset var der ingen ende på lovprisningerne af politiets indsats
Rydningen var danmarkshistoriens hidtil største politiaktion med næsten 800 anholdte. Dette kunne kun ske med dommerstandens velvillige indsats. Dommerne accepterede for eksempel en betjents påstand om at han positivt kunne identificere 47 personer som stenkastende unge. Hvilket fantastisk korps! Det er ellers ikke menneskeligt muligt at identificere mere end op til 6 - 8 prs. på en gang. En ung italiener sidder stadig i varetægt for at have smidt en sten på en betjent, det er endnu ikke lykkes at finde betjenten!!
...historierne kunne fortsætte i det uendelige. Nu kommer nogle af dem endelig frem.
Historier om ransagninger uden dommerkendelser, om "Hollændervogne" der med fuldt overlæg kører ind i demonstranter, om ekstremt hårdhændede anholdelser, om brug af potientielt livsfarlige tåregasgranater, tæsk, trusler, chikanerier og det der er værre.
For første gang i danmarkshistorien har man varetægtsfængslet journalister.
Grundloven er sat ud af kraft og tredelingen af demokratiet eksisterer ikke mere. Vidste man ikke bedre skulle man tro vi levede i et totalitær regime?!?
De der blev anholdt i Ungdomshuset sidder stadig varetægtsfængslet. Anklagemyndighederne kræver at få dem idømt 1 års fængsel! For hvad? For potentielt at ville udøve vold? Først går Danmark i krig i Irak på en løgn, siden går systemet i krig mod sine egne børn, hvilken skam!


Fra min hjemmeside oktober 2007


G-dag den 6. oktoberAktion Grøndalsvænge Allé 13 (Aktion G13) - er et initiativ med sit udgangspunkt i og omkring bevægelsen for et nyt ungdomshus dannet med det ene formål at få et nyt ungdomshus. Den 6 oktober rykker Købehavns ungdom ind i sit nye ungdomshus. Velkommen til dem!Jagtvej 69 som det tog sig ud da det stadig var Folkets Hus Billede fra Arbejder Museets arkiv.Banner for Gallashow Ungdomshuset den 20. januar 2007
foto: nathue.dkLars Knutzon var konferencier ved Gallashowet i
Ungdomshuset den 20. januar 2007
foto: nathue.dkJagtvej 69 som det så ud som Ungdomshus.

Følg med i de initiaiver der er for at redde København fra at blive en kulturel ørken uden plads til mangfoldighed.

jagtvej69.dkStøttecd

Støttesinglen "Ungdomshuset Blir!" er udsolgt. Videoen er set over 500.000 gange.

Læs mere under Støttecd og find teksten til sangen, billeder samt links til div. artikler og indslag fra TV

Se tema om Ungdomshuset på DR

Se også Kunstnere for UngdomshusetAlle på gaden nu: Ungdomshus for 1 krone!

Politikerne har givet en frist til den 19. februar og de vil ikke
diskutere mere. Undomshusets brugere skal sige ja, til at fonden køber huset i Stevnsgade for 12 millioner.
Læs selv hos Politiken: http://politiken.dk...

Dette tilbud er fremsat selvom politikerne ved, at det er i direkte strid med de krav som Ungdomshuset er kommet med, om at kommunen skal stille huset til rådighed. Det tyder på, at politikerne prøver at stoppe alle forhandlinger her, så de kan læne sig tilbage og vente på en rydning, der formentlig kommer snart, hvis vi ikke gør noget.
Se Ungdomshusets krav og begrundelse:
http://ungeren.dk...

Så vi skal på gaden nu, så det bliver helt klart for alle, at
politikerne bare skal sluge kamelen og sælge huset i Stevnsgade for en krone. Det er hul i hovedet, at politikerne stopper forhandlingerne alene fordi de er bange for at tabe ansigt. Politikerne har både givet udtryk for, at det var en fejl at sælge Jagtvej 69 og at de mener, der formelt bør være et ungdomshus i København. Men det er nogle andre, der skal ordne det. Det er måske blevet sagt mest tydeligt på borgermødet i Stevnsgade:

Læs mere her: http://paagaden.dk...
Også Nørrebro Handelstandsforening mener, at det er politikerne, der har ansvaret: ”Men Sorteper er Københavns Kommune. De gav de unge et hus for 22 år siden. Så er det også dem, der skal finde løsningen” (Johnny Beyer 17. december 2006,
http://www.norrebro.dk...

Det er ikke rigtigt, at pengene mangler. Københavns Kommune har et budget på 25 milliarder kroner om året og et overskud på 1,4 milliard. Se kommunens budget mm. her:
http://www3.kk.dk/Politik...
Det er tåbelig kassetænkning, da udgifterne i forbindelse med en rydning og efterfølgende aktioner langt vil overstige 12 millioner skattekroner

Nørrebro Handelstandsforening har påbegyndt et regnskab for ekstra beredskab i forbindelse med Ungdomshuset:

78.000 kr. til beredskabsplaner til hjemmehjælpere, børnehaver og vuggestuer, hvis Nørrebro pludselig havner ”i ny undtagelsestilstand”.

40.000 kr. til Den Sociale Døgnvagt.

30.000 kr. til Børne – og Ungdomsforvaltningen for udarbejdelse af beredskabsplaner.

8.340 kr. til ekstra vagt for tre sikkerhedsfolk i syv timer til Københavns Borgerrepræsentation.

Ukendt beløb til politiet i forbindelse med overarbejde.

200.000 kr. til Vej og Park for oprydning efter 16. december.

Et ukendt beløb for de 30 butikker, restauranter m.m. der måtte udbedre skader efter 16. december. De havde ikke tegnet ”hærværksforsikring”. Et ukendt beløb har butiksejere ofret på fjernelse af graffiti, hvor tallene 69 figurerede.
http://www.norrebro.dk...

Ungdomshuset blev solgt til Faderhuset for 2,6 millioner i 2001, selvom det var meget mere værd. Politikerne afviste dengang, at sælge huset til en økologisk fond, der havde som erklæret mål, at lade aktiviteterne fortsætte. Selvom budet var på højde med det som huset blev solgt for. En uafhængig ejendomsmægler har vurderet for Jyllands-Posten, at alene grunden på Jagtvej 69 er mellem 15 og 20 millioner værd i dag.
Læs:
http://www.jp.dk/kbh...

Noget tyder på, at Københavns Kommune på et tidspunkt tilbød Nørrebro Handelsforening Ungdomshuset for 1 krone
Se handelstandsforeningen:
http://www.norrebro.dk...

Politikerne har givet Faderhuset nedrivninstilladelse, under massive protester fra lokalmiljø, fagbevægelse, kvindebevægelse, museer og historikere.

Læs mere om protesterne:
http://www.paagaden.dk...
http://politiken.dk...
http://politiken.dk...,
http://politiken.dk.....
http://arbejderen.dk...

Meget tyder på, at Faderhuset har fået lov til at rive den historiske bygning ned pga. politisk pres fra Københavns Politi.
Læs mere:
http://www.dr.dk/Regioner/Kbh...
Ungdomshuset har overlevet både Weidekamp og Kramer. Det vil da være for paradoksalt, hvis historien slutter under den første overborgmester, der har modkultur som en del af sit valgprogram. ”Modkultur: Kulturlivet er et fristed, der med kritisk røst skal udfordre resten af samfundet. Vi har brug for kulturlivets skarpe kritik og eksperimenterende nytænkning som modvægt til vanetænkning og det
veletablerede.” (Ritt Bjerregårds valgprogram, Kommunalvalget 2005
http://www.ritt.dk...
Det lader også til, at en ungdomshuset lukning er i direkte strid med, hvad Socialdemokraterne officielt har af planer i København: ”Vi skal have mere gang i København. Bedre muligheder for at arrangere koncerter og andre
kulturarrangementer skal styrke livet i København.” (Ritt Bjerregård: Det mener vi,
http://www.ritt.dk...
Argumenterne er uendelige. Det centrale er, at politikerne nu påtager sig deres ansvar og får løst det problem, de har skab, med salget af Jagtvej 69. Deres begrundelser for ikke at være konstruktive har været mange, men hver gang er de blevet skudt ned. Først lod de som om konflikten ikke eksisterede, så var det ejendomsretten, så var der ikke nogle andre huse, så var der ikke nogen penge... ...bla...bla...bla. Det der mangler er politisk vilje og handlekraft. Mulighederne er der, pengene er der og stedet er der. Det er måske kun Ritt, der mangler.

Vi har kun ganske få dage, så det er nu. Vi kan slå dem, hvis vi vil!


Kontakt: Anne Eltard - tlf +45 35 55 93 37 - mob.: +45 21 75 92 75 - mail: anne@eltard.dk Webdesign: pfdesign.dk